Drone İle Haritalama

UYGULAMA ALANLARI: Halihazır harita üretimi, Güncel ortofoto üretmi, Sayısal arazi ve yüzey modeli üretimi, İnşaat alanlarının kazı-dolgu hesapları takibi, Maden sahaları, taş ocakları ve çöp atık sahalarının haritalaması, Kaçak yapılaşmanın periyodik olarak tespit ve takibinin yapılması, Sanayi bölgelerinin ve tesislerinin haritalanması, Arkeolojik çalışma alanlarının haritalanması, Bataklık alanların ölçümü ve haritalaması, Kentsel dönüşüm alanlarının ve mera…

Röperli Kroki

Aplikasyon işlemi parselin köşelerinin zemine işaretlenerek sınır noktalarının tesis işaretleriyle beraber zemin üzerinde kalıcı hale getirilmesidir.

Röperli kroki ile aplikasyon krokisi

Bir tür aplikasyon krokisi olan röperli kroki ise aplikasyon işlemi sonucunda, yapının koordinatlarını ve kesin sınırlarını gösterir. Çekme mesafeleri, oturum alanı gibi bilgiler de röperli krokide yer alır.

Hali Hazır Harita

Hali Hazır Harita Hali hazır harita, yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp kağıt üzerine aktarılır. Bu haritalar çizilirken kullanılacak ölçekler 1/1000, 1/2000 ya da 1/5000 şeklinde olabilir. Hali hazır haritalar neden yapılır? Şehir planlama işlemleri için…

Harita Mühendisi

Harita Mühendisi Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği olarak da isimlendirilen harita mühendisliği yeryüzü şekillerinin ölçülmesiyle ilgilidir. Meslek, yeryüzünün tamamını yahut bir parçasını metrik anlamda ölçerek bu verileri bilgisayar ortamına aktarıp değerlendirip harita ve planlar biçiminde tasvir edilir. Teknolojik gelişmelerle beraber uydulardan da yararlanan harita mühendisleri, uydulardan konum belirleyerek ve bu konumların görüntülerinin işleyerek ölçülerin kayıt altına…

Sivas Harita Mühendisi

HARITA MÜHENDISI Cevahir Harita sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Haritacılık konusunda hizmet yapan uzman kadroya sahip olan firmamız;İleri teknoloji ve deneyimli personeli ile jeodezik faaliyetler, yersel fotogrametri, şehir planlama, GIS oluşturma ve uygulama, mühendislik projeleri konularında hizmet vermektedir.Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim…

Cevahir Harita

HARITA MÜHENDISI Cevahir Harita sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Haritacılık konusunda hizmet yapan uzman kadroya sahip olan firmamız;İleri teknoloji ve deneyimli personeli ile jeodezik faaliyetler, yersel fotogrametri, şehir planlama, GIS oluşturma ve uygulama, mühendislik projeleri konularında hizmet vermektedir.Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim…