Hizmetlerimiz

Drone ile haritalama
Plankote haritaları – Halihazır haritalar
Altyapı proje haritaları – Güzergah haritaları
Kamulaştırma haritaları – Şeritvari haritalar
Parselasyon haritaları – Boykesit ve enkesit haritaları
Maden, taş ocağı haritaları – Sınır tespiti
Sayısallaştırma – Parsel aplikasyonu
Proje aplikasyonu – Rölöve ölçümleri
İmar planı uygulamaları – Enlem ve boylam
İlk tesis kadastrosu – Kadastro yenilemesi
Yükseklik ölçümü (kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.)
Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama – Yol proje uygulamaları
Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi.