Drone İle Haritalama

UYGULAMA ALANLARI: Halihazır harita üretimi, Güncel ortofoto üretmi, Sayısal arazi ve yüzey modeli üretimi, İnşaat alanlarının kazı-dolgu hesapları takibi, Maden sahaları, taş ocakları ve çöp atık sahalarının haritalaması, Kaçak yapılaşmanın periyodik olarak tespit ve takibinin yapılması, Sanayi bölgelerinin ve tesislerinin haritalanması, Arkeolojik çalışma alanlarının haritalanması, Bataklık alanların ölçümü ve haritalaması, Kentsel dönüşüm alanlarının ve mera…